Algemene Voorwaarden PrivateCare & Insurance

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door BusinessCare & Insurance B.V. en de door haar gebruikte handelsnamen PrivateCare & Insurance, BusinessCare & Insurance Group en BusinessCare Services, allen gevestigd te Rijswijk, Herenstraat 43A, 2282 BP hierna te noemen: “BusinessCare & Insurance B.V.”. (zie bijlage voor het document)